Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC cho Bảo hiểm xã Hội tỉnh Sơn La

Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La.

Nhà thầu: Công ty cổ phần cơ điện 26.

Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã Hội tỉnh Sơn La

Địa điểm: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.