Thi công hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC dự án Khu dân cư 3A dọc suối Nậm La, Sơn La

Hạng mục: Thi công hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC.

Nhà thầu: Công ty cổ phần cơ điện 26

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hano-Vid.

Địa điểm: Tổ 5 phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La

Thời gian thực hiện: Năm 2022.