Thi công hệ thống PCCC cho Chung cư Học viện Quân Y tại Hà Nội.

Hạng mục: Thi công hệ thống PCCC.

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần cơ điện 26.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển và xây dựng Đông Quang.

Địa điểm: Lô DB2 – Thuộc đất dự phòng Yên Phúc – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.