Tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện dự án Khu du lịch sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm Phú Quốc.

Hạng mục: Tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện.

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần cơ điện 26.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Hải.

Địa điểm: Ấp Rạch Vẹm, Xã Gành Dầu, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.