Quyển sách “Đọc điện”

DẪN LỜI BAN BIÊN SOẠN ”ĐỌC ĐIỆN”:

Doc Dien.

ĐỌC ĐIỆN” phát hành lần đầu tiên, dành riêng cho bộ môn chuyên ngành Điện.

Vẫn là lối tư duy và lập luận dựa trên thực tế thi công. Nhóm biên soạn tiếp tục khai thác từng chuyên đề và nội dung cụ thể tại Dự án để phục vụ bạn đọc, để các bạn vừa có kiến thức nền tảng lại vừa có thể áp dụng cho thực tế hiện trường.

Để đảm bảo cho các công tác thi công, giám sát hệ thống điện và đặc biệt là công tác lựa chọn thiết bị được chính xác, đáp ứng đúng-đủ tiêu chí các thông số kỹ thuật và giai đoạn vận hành an toàn, hiệu quả. “ĐỌC ĐIỆN” được tổng hợp và ban hành với các nội dung vô cùng chi tiết và chất lượng. Dẫn thi công, yêu cầu và lựa chọn thiết bị từ nhiều Dự án lớn, đặc biệt. Các minh chứng thuyết phục bằng các sơ đồ nguyên lý cấp điện được diễn giải hết sức công phu và hợp chuẩn. Đặt hy vọng sẽ là ấn phẩm vô cùng hữu ích và tiện dùng cho mọi đối tượng và đặc biệt khối chuyên ngành hệ thống Điện.

Sử dụng hiệu quả ‘’ĐỌC ĐIỆN” điều bạn nên thực hiện đó là “nghiền” kỹ các nội dung trong phần diễn giải từ Chương I đến hết Chương 8. Chương 9 là phần thực hành và vận dụng những nội dung bạn đã nắm ở trên. Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện ngược lại các bước như trên, vướng tại đâu các bạn tham chiếu các nội dung liên quan ở các Chương diễn giải để có thể hiểu cụ thể hơn. Sau khi xuyên suốt nội dung các Chương khi đó bạn mới thực sự hiểu “ĐỌC ĐIỆN”.

 

MỤC LỤC
SƠ LƯỢC NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: KẾT NỐI MẠNG PHÂN PHỐI ĐIỆN ÁP TRUNG THẾ TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ .10
PHẦN 1: KHÁI NIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1. Cኸp điện áp………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2. Thiết bị đóng cắt ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
3. Máy biến áp……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
4. Dòng ngắn mạch…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
5. Những đặc tính của thiết bị ……………………………………………………………………………………………………. 12
PHẦN 2: CÁC DẠNG KẾT NỐI LƯỚI TRUNG THẾ ………………………………………………………………………. 14
PHẦN 3: TRẠM BIẾN ÁP VỚI PHẦN ĐO LƯỜNG PHÍA HẠ THẾ………………………………………………. 16
1. Tổng quan, các chức năng………………………………………………………………………………………………………. 16
2. Lựa chọn biến thế trung/ hạ …………………………………………………………………………………………………….. 17
3. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị trung thế …………………………………………………………………….. 24
PHẦN 4: TRẠM BIẾN ÁP VỚI PHẦN ĐO LƯỜNG PHÍA TRUNG THẾ………………………………………. 27
1. Các chức năng…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2. Vận hành song song các máy biến áp………………………………………………………………………………. 32
3. Cách thiết lập trạm trung/hạ áp……………………………………………………………………………………….. 33
PHẦN 5: TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ (RMU)……………………………………………………………………………….38
A. TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ RMU/RM6 ………………………………………………………………………………………….. 38
1. Các thông số kỹ thuật chung ………………………………………………………………………………………………. 38
2. Giới thiệu kỹ thuật thiết bị…………………………………………………………………………………………………. 41
2.1 Mô tả thiết bị đóng cắt RM6……………………………………………………………………………………………… 41
2.2 Chức năng của dãy sản phẩm RM6………………………………………………………………………………… 45
B. TỦ TRUNG THẾ RMU/PIX TỦ MÁY CẮT CHÂN KHÔNG…………………………………………………… 50
1. Giới thiệu cấu tạo tủ……………………………………………………………………………………………………………… 50
2. Thông số kỹ thuật chính của tủ trung thế RMU/PIX …………………………………………………… 51
3. Chức năng và đặc tính 3.1 Lựa chọn khối chức năng………………………………………………….. 52
PHẦN 6: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 1-TỦ TRUNG THẾ………………………………………………………………………… 61
1. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật, thiết bị tủ trung thế ……………………………………………………………….. 61
2. Chống sét van………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3. Cáp điện 24kV ………………………………………………………………………………………………………………………… 63
PHẦN 7: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 2-TỦ TRUNG THẾ………………………………………………………………………… 63
PHẦN 8: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 3- Hệ thống phân phối Trung thế (22kV)…………………………………… 67
2. Cấቷu tấኇo tuት PIX-24 kV……………………………………………………………………………………………………………………. 72
PHẦN 9: BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN – RƠ LE BẢO VỆ………………………………………………………………. 76
1. CÔNG DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA RƠ LE………………………………………………………………………………….. 76
2. BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ……………………………………………………. 87
3. RƠ LE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN ………………………………………………………………………………………………. 92
3.1 Các loại sự cố tự nhiên………………………………………………………………………………………………………….. 92
3.2 Phương pháp xác định lỗi………………………………………………………………………………………………… 93
3.3. Relấy bảo vệ quá dòng (Over current relấy)……………………………………………………………………. 96
3.4. Yêu cầu chính về bảo vệ quá dòng……………………………………………………………………………………… 96
3.5 Mục đích bảo vệ quá dòng……………………………………………………………………………………………………. 96

2

3.6 Các loại relấy bảo vệ quá dòng ……………………………………………………………………………………………..96
ấ. Rơle quá dòng tức thời – Instantaneous Overcurrent relay (Define Current)……………….97
b. Rơle quá dòng xác định thời giấn – Definite Time Overcurrent Relays…………………………..97
c. Rơle quá dòng thời giấn nghịch đảo – Inverse Time Overcurrent Relays (IDMT Relay) 97
d. Rơ le quá dòng định hướng – Directional Overcurrent Relays …………………………………………97
4. Khái niệm và tổng quan rơ le (relay) bảo vệ …………………………………………………………………………..97
4.1 Relấy bảo vệ hạ thế …………………………………………………………………………………………………………………….97
4.2 Phân biệt relay bảo vệ loại DTL và IDMTL……………………………………………………………………………..99
4.3 Phối hợp thời gian và dòng cắt đối với relay IDMTL …………………………………………………….100
PHẦN 10: PHỤ LỤC 1- MÃ SỐ BẢO VỆ RƠ LE HỆ THỐNG ĐIỆN TÀI LIỆU BẢO VỆ RƠ LE
THEO CHUẨN ANSI. KÝ HIỆU THUẬT NGỮ KHÁC ………………………………………………………….104
1.1 Số hiệu, tên gọi relấy bảo vệ theo ANSI updấte 2020…………………………………………………….104
1.2. KÝ HIỆU THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH KHÁC………………………………………………………………113
2. Các bảo vệ chính trong hệ thống điện …………………………………………………………………………………117
CHƯƠNG 2: MÁY BIẾN ÁP TRANFORMER………………………………………………………………………121
PHẦN 1: CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP ………………………………………………………………………121
1. Các tổ đኸu dây củấ máy biến áp 3 phấ…………………………………………………………………………………121
2. Tổn thኸt điện áp và tổn thኸt điện năng trong máy biến áp ΔU-Tổn thất điện áp trên MBA
phụ thuộc nhiều yếu tố………………………………………………………………………………………………………………..122
3. Tổn thኸt điện năng củấ MBA…………………………………………………………………………………………………122
4. Ý nghĩấ các thông số kỹ thuật cơ bản củấ máy biến áp…………………………………………………….123
5. Bộ điều chỉnh dưới tải, công dụng và nguyên lý làm việc………………………………………………..123
6. Bộ điều chỉnh không điện, công dụng và nguyên lý làm việc ………………………………………….123
9. Tổ đኸu dây củấ máy biến áp………………………………………………………………………………………………….124
10. Quy ước đặt tên tổ đኸu………………………………………………………………………………………………………..124
11. Dòng điện không tải và tổn hấo không tải………………………………………………………………………..125
12. Điện áp ngắn mạch và tổn hao ngắn mạch……………………………………………………………………….127
12.2 Điều chỉnh điện áp máy biến áp………………………………………………………………………………………127
ấ. Điều chỉnh điện áp không tải ………………………………………………………………………………………………..127
13. Hoà song song máy biến áp ………………………………………………………………………………………………..128
PHẦN 2: HỆ SỐ CÔNG SUẤT VÀ TỦ TỤ BÙ…………………………………………………………………………………130
1: KHÁI NIỆM VỀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT………………………………………………………………………………………….130
1.1. Khái niệm chung ………………………………………………………………………………………………………………….130
1.2. Hệ số công suኸt cosφ…………………………………………………………………………………………………………..131
1.3. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cosφ. …………………………………………………………133
2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT………………………………………………………………..134
2.2. Nâng cao hệ số công suất cosφ bằng phương pháp nhân tạo. …………………………….136
2.3. Các thiết bị bù cosφ………………………………………………………………………………………………………….141
3. PHƯƠNG PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT..142
3.1. Đương lượng kinh tế của công suất phản kháng…………………………………………………….142
3.2. Tính toán dung lượng bù. ………………………………………………………………………………………………142
4. PHÂN PHỐI DUNG LƯỢNG BÙ…………………………………………………………………………………………………143
5. CÁCH NỐI DÂY TỤ ĐIỆN………………………………………………………………………………………………………….146
6: CHỌN VÀ VẬN HÀNH TỤ ĐIỆN………………………………………………………………………………………………150

3

6.1. Lựa chọn và hiệu chỉnh dung lượng bù. …………………………………………………………………….150
6.2. Vận hành tụ điện……………………………………………………………………………………………………………….151
7. TỔNG QUAN VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN & LỰA THIẾT BỊ CHO TỦ TỤ BÙ …………………………………..152
7.1. Tổng quan……………………………………………………………………………………………………………………………152
7.2. Phân Loại …………………………………………………………………………………………………………………………….152
7.3. Phân loại theo chức năng ……………………………………………………………………………………………….153
7.4. Các yêu cầu của khí cụ điện……………………………………………………………………………………………153
7.5. Thiết Bị Điều Khiển Bù ……………………………………………………………………………………………………154
7.6 Cuộn kháng…………………………………………………………………………………………………………………………….158
8. BÙ VÔ CÔNG BẰNG TỤ ĐIỆN CHO MÁY BIẾN ÁP ……………………………………………………………..159
PHẦN 3: BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP-CÁC SỰ CỐ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG CỦA MÁY
BIẾN ÁP…………………………………………………………………………………………………………………………………………….161

2.2 Sự cố bên trong cuộn tam giác máy biến áp…………………………………………………………………….162
2.3 Ngắn mạch giữa các pha trong máy biến áp ba pha ……………………………………………………….163
3. Dòng điện từ hoá tăng vọt khi đóng máy biến áp (MBA) không tải……………………………….164
4. Sự cố bên ngoài ảnh hưởng đến tình trạng làm việc của MBA………………………………………..166
5. Bảo vệ máy biến áp…………………………………………………………………………………………………………………166
5.1. Bảo vệ chống sự cố trực tiếp bên trong máy biến áp…………………………………………………….166
5.1.1 Bảo vệ quá dòng điện………………………………………………………………………………………………………..166
5.1.2 Bảo vệ so lệch máy biến áp hai cuộn dây (so lệch dọc 87T)………………………………………167
5.1.3. Bảo vệ MBA ba cuộn dây dùng rơle so lệch có hãm……………………………………………………169
5.1.4 Bảo vệ so lệnh khi có dòng từ hóa nhảy vọt………………………………………………………………….170
5.1.5 Bảo vệ so lệch máy biến áp 87N……………………………………………………………………………………..170
5.1.6 Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50/51………………………………………………………………………………….171
5.1.7 Bảo vệ 50/51N đặt ở phía trung tính máy biến áp ……………………………………………………..172
5.1.8 Bảo vệ quá tải máy biến áp (49)……………………………………………………………………………………..173
5.1.9 Bảo vệ chống chạm đኸt cuộn dây MBA ………………………………………………………………………….173
5.2 Bảo vệ chống sự cố gián tiếp bên trong máy biến áp……………………………………………………..175
5.2.1 Rơle bảo vệ quá nhiệt cuộn dây MBA (26W) ……………………………………………………………….175
5.2.2 Rơle khóấ trung giấn (86)………………………………………………………………………………………………..176
6. Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá tải ………………………………………………………………………….176
6.1 Bảo vệ quá tải (BVQT)………………………………………………………………………………………………………….176
6.2 Bảo vệ dòng điện tăng cấo do ngắn mạch ngoài……………………………………………………………..177
7. Bảo vệ các máy biến áp làm việc song song ……………………………………………………………………….177
9. Bảo vệ thanh góp …………………………………………………………………………………………………………………….179
PHẦN 4: LỰA CHỌN BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI CHO ÁY BIẾN ÁP……………………………………………….181
1. Mức cách điện ………………………………………………………………………………………………………………………….181
2. Dòng điện định mức. ………………………………………………………………………………………………………………184
3. Dòng điện quá tải…………………………………………………………………………………………………………………….185
4. Dòng ngắn mạch. …………………………………………………………………………………………………………………….186
5. Khả năng cắt. ……………………………………………………………………………………………………………………………186

4

6. Số vị trí nኸc. ……………………………………………………………………………………………………………………………..187
7. Vኸn đề phóng điện của bộ chọn chuyển. …………………………………………………………………………….187
8. Tuổi thọ cơ khí. ……………………………………………………………………………………………………………………….188
PHẦN 5: TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP……………………………………………………………………………………………188
PHẦN 6: THAO TÁC THIẾT BỊ ĐIỆN (MÁY PHÁT, MÁY BIẾN ÁP, KHÁNG ĐIỆN, TỤ ĐIỆN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………190
I- CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN………………………………………………………………………………………………………192
II- TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ĐỀ ÁN……………………………………………………………………………………..192
III. TUYẾN CÁP CẤP ĐIỆN và TỦ TRUNG THẾ 22KV………………………………………………………………..193
IV. GIẢI PHÁP TUYẾN CÁP ĐIỆN 22kV……………………………………………………………………………………….193
V. TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI……………………………………………………………………………………………………..197
PHẦN 8: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 2- TRẠM BIẾN ÁP 630KvA …………………………………………………………..215
PHẦN 9: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 3- TRẠM BIẾN ÁP…………………………………………………………………………..220
PHẦN 10: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 4- TRẠM BIẾN ÁP (LANDMARK TOWER 81)……………………223
PHẦN 11: PHỤ LỤC 2- HƯỚNG DẪN ĐỌC SƠ ĐỒ TRẠM BIẾN ÁP (SƠ ĐỒ NHẤT THỨ)……226
CHƯƠNG 3: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ 3 PHA GENERATOR……………………………………….232
PHẦN 1: ĐẶC TUYẾN MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH……………………………………………232
PHẦN 2: CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN…………………………………240
PHẦN 3: ĐỌC ĐIỆN DỰ ÁN 1 – CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN……..252
PHẦN 4: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 2- 2500KVA, 3000KVA ……………..258
PHẦN 5: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 3- 590/650KvA…………………………..273
PHẦN 6: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 4-1400/1250 KVA……………………..277
PHẦN 7: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 5- >830/760KVA ……………………….280
PHẦN 8: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 6- 1250KvA …………………………………292
PHẦN 9: ĐỌC ĐIỆN THI CÔNG PHẦN MÁY PHÁT DỰ ÁN 7- >760KvA …………………………………293
PHẦN 10: CÁC BẢO VỆ THƯỜNG DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN…………………………………………….302
1. Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường củấ Máy phát điện ………302
2. Các bảo vệ thường dùng cho Máy phát điện………………………………………………………………………302
3. Bảo vệ cuộn dây máy phát…………………………………………………………………………………………………….303
3.1 Bảo vệ so lệch dọc (87G)……………………………………………………………………………………………………..303
3.2 Bảo vệ so lệch dọc chống chạm đኸt và chạm đኸt …………………………………………………………….303
3.3 Bảo vệ so lệch ngang (87G)…………………………………………………………………………………………………304
3.4 Bảo vệ quá tải, quá nhiệt……………………………………………………………………………………………………..305
3.5 Bảo vệ chống chạm đኸt trong cuộn dây stator (50/51N) …………………………………………….306
3.6 Bảo vệ rotor …………………………………………………………………………………………………………………………..309
3.7 Bảo vệ chống quá nhiệt rotor do dòng stator không cân bằng …………………………………….311
3.8 Bảo vệ quá điện áp (59)………………………………………………………………………………………………………312
3.9 Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá tải máy phát………………………………………………………312
3.10 Bảo vệ dòng thứ tự nghịch ……………………………………………………………………………………………….313
3.11 Bảo vệ chống mኸt đồng bộ………………………………………………………………………………………………..313
PHẦN 11: VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ …………………………………………………………………..315
PHẦN 12: TỦ ATS (Automấtion trấnformer system)……………………………………………………………….327
1. Mục đích lắp đặt tủ điều khiển ATS……………………………………………………………………………………..327
2. Thiết kế các dạng tủ điều khiển ATS……………………………………………………………………………………327

5

3. Tính toán Busbar và Cáp………………………………………………………………………………………………………..334
4. Thiết bị thông dụng trong tủ…………………………………………………………………………………………………335
5. Tính chọn các thiết bị cho tủ ATS…………………………………………………………………………………………335
6. Chọn thiết bị điện hạ áp …………………………………………………………………………………………………………337
7. Chọn cáp từ máy biến áp sang tủ phân phối………………………………………………………………………337
8. Chọn tủ phân phối………………………………………………………………………………………………………………….338
9. Thanh cái hạ áp ……………………………………………………………………………………………………………………….338
10. Chọn Áptômát tổng ………………………………………………………………………………………………………………338
PHẦN 13: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH SỬ DỤNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN…………………………………….339
Chế độ hiển thị …………………………………………………………………………………………………………………………….345
CHƯƠNG 4: THANH DẪN ĐIỆN BUSWAY/BUSDUCT……………………………………………………. 354
PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TẠO THANH DẪN ĐIỆN BUSWAY………………………………………..354
1. Định nghĩa ………………………………………………………………………………………………………………………………..354
2. Ưu điểm và phân phối thị trường ………………………………………………………………………………………..354
3. Đặc điểm chế tạo……………………………………………………………………………………………………………………..356
3.1 Cኸu tạo vỏ ………………………………………………………………………………………………………………………………356
3.2 Cኸu tạo lõi dẫn điện………………………………………………………………………………………………………………357
3.3 Cኸu tạo vật liệu cách điện……………………………………………………………………………………………………358
4. Hình dạng thấnh dẫn………………………………………………………………………………………………………………359
5. Các phụ kiện đi kèm ……………………………………………………………………………………………………………….359
6. Các tiêu chuẩn Buswấy thường dùng và IP hiện tại………………………………………………………….360
7. Giá thành củấ cáp so với thấnh dẫn……………………………………………………………………………………..361
8. Sự cố củấ các công trình lắp đặt Buswấy…………………………………………………………………………….362
9. Xếp hạng theo tiêu chí chế tạo và khả năng chịu ngắn mạch…………………………………………..363
10. Các bộ phận cኸu thành hệ thống dẫn điện Buswấy ………………………………………………………..363
10.1 Thấnh dẫn điện…………………………………………………………………………………………………………………..363
10.2 Phụ kiện và đኸu nối……………………………………………………………………………………………………………366
10.3 Giá đỡ……………………………………………………………………………………………………………………………………367
10.4 Phụ kiện đኸu nối với các tủ điện và máy biến áp, máy phát điện………………………………369
11. Khả năng chống cháy……………………………………………………………………………………………………………373
PHẦN 2: ĐỌC ĐIỆN HỆ THỐNG THANH DẪN BUSWAY-DỰ ÁN 1………………………………………….374
PHẦN 3: ĐỌC ĐIỆN HỆ THỐNG THANH DẪN BUSWAY-DỰ ÁN 2………………………………………….377
PHẦN 4: ĐỌC ĐIỆN HỆ THỐNG THANH DẪN BUSWAY-DỰ ÁN 3………………………………………….384
PHẦN 5: ĐỌC ĐIỆN HỆ THỐNG THANH DẪN BUSWAY-DỰ ÁN 4………………………………………….387
PHẦN 6: ĐỌC ĐIỆN HỆ THỐNG THANH DẪN BUSWAY-DỰ ÁN 5………………………………………….388
CHƯƠNG 5: TỦ ĐIỆN HẠ THẾ/TỦ PHÂN PHỐI MSB……………………………………………………..391
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ CẤU TẠO TỦ HẠ THẾ …………………………………………………391
1. CÁC LOẠI TỦ PHÂN PHỐI………………………………………………………………………………………………………….392
2. PHÂN LOẠI TỦ PHÂN PHỐI………………………………………………………………………………………………………392
3. CÁC LOẠI FORM ẪU TỦ ( TRÌNH BÀY 1)………………………………………………………………………………..395
4. CÁC CHỈ SỐ BẢO VỆ TỦ IP…………………………………………………………………………………………………………397
5. CÁC CHỈ SỐ CHỐNG TÁC ĐỘNG IK…………………………………………………………………………………………..398
6. CÁC LOẠI FORM MẪU TỦ (TRÌNH BÀY 2)……………………………………………………………………………..399
7. CÁC LOẠI FORM MẪU TỦ (TRÌNH BÀY 3)……………………………………………………………………………..403

6

8. CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT (CB, APTOMAT)……………………………………………………………………………403
Bảng thông số mắt cắt ACB ……………………………………………………………………………………………………….413
– Bộ phận dập hồ quang (Arc Chutes)……………………………………………………………………………………….414
– Cơ chế nhả ………………………………………………………………………………………………………………………………….414
c. Các phụ kiện lắp thêm cho ACB………………………………………………………………………………………………414
d. ACB kết hợp tạo thành ATS………………………………………………………………………………………………………..416
a. Định nghĩa………………………………………………………………………………………………………………………419
8.5. Các thông số chính của thiết bị đóng cắt hạ thế…………………………………………………………..424
8.7 Bảng phân biệt các thiết bị đóng cắt – Aptomat ……………………………………………………….427
8.8. Ứng dụng thiết bị đóng cắt hạ thế ACB, VCB, MCB, RCCB, RCBO, ELCB, RCD……428
9. Contactor ………………………………………………………………………………………………………………………………..429
a. Phân loại………………………………………………………………………………………………………………………………….429
b. Các yêu cầu cơ bản của contactor ……………………………………………………………………………………429
c. Hệ thống tiếp điểm của contactor ……………………………………………………………………………………430
d. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của Contactor kiểu điện từ ………………………………………430
e. Các thông số và ký hiệu thường gặp trên Contactor ………………………………………………….432
10. Rơ le nhiệt và cách chọn Rơ le nhiệt phù hợp …………………………………………………………………432
a. Khái niệm, cኸu tạo và ứng dụng Rơ le nhiệt……………………………………………………………………….432
b. Cኸu tạo Rơle nhiệt…………………………………………………………………………………………………………………..433
c. Nguyên lý hoạt động của relay nhiệt……………………………………………………………………………………433
d. Cách lựa chọn relay nhiệt phù hợp với nhu cầu sử dụng…………………………………………………434
11. Công tắc – Nút nhኸn – Rơ le trung giấn và ứng dụng ………………………………………………………435
12. Rơ le trung giấn…………………………………………………………………………………………………………………….437
13. Máy biến dòng và máy biến áp …………………………………………………………………………………………..439
PHẦN 2: ĐỌC ĐIỆN TỦ ĐIỆN DỰ ÁN 1 ……………………………………………………………………………………….452
1. Tủ điện hạ thế………………………………………………………………………………………………………………..452
1.1 Khái quát chung…………………………………………………………………………………………………………..452
1.2 Tiêu chuẩn tham chiếu……………………………………………………………………………………………….452
1.3 Cung cấp các chứng chỉ về thử nghiệm mẫu……………………………………………………………452
1.4 Độ chia tách khoang của tủ điện (Form)………………………………………………………………….453
Bản vẽ lắp ráp tủ điện; ……………………………………………………………………………………………………..453
1.6 Thiết bị đóng cắt………………………………………………………………………………………………………….453
1.7 Cấu trúc của tủ điện…………………………………………………………………………………………………….454
1.8 Các tủ đứng…………………………………………………………………………………………………………………..454
1.9 Các thiết bị gắn trên tường………………………………………………………………………………………..454
1.10 Cửa………………………………………………………………………………………………………………………………455
1.11 Sơn phủ bề mặt kim loại………………………………………………………………………………………….455
1.12 Thanh cái……………………………………………………………………………………………………………………455
1.13 Đấu dây bên trong tủ điện……………………………………………………………………………………….455
1.14 Thanh nối đất và nối trung tính ……………………………………………………………………………..456
2. Thiết bị điện chính trong tủ điện………………………………………………………………………………..457
PHẦN 3: ĐỌC ĐIỆN TỦ ĐIỆN DỰ ÁN 2 ……………………………………………………………………………………….471
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật vật tư-Thiết bị điện phần hạ thế: ……………………………………………….471
PHẦN 4: ĐỌC ĐIỆN TỦ ĐIỆN DỰ ÁN 3 ……………………………………………………………………………………….477

7

PHẦN 5: ĐỌC ĐIỆN TỦ ĐIỆN DỰ ÁN 4………………………………………………………………………………………..485
PHẦN 6: ĐỌC ĐIỆN TỦ ĐIỆN DỰ ÁN 5………………………………………………………………………………………..504
1. Tủ phân phối điện………………………………………………………………………………………………………………………504
1.1 Tiêu chuẩn áp dụng tủ điện………………………………………………………………………………………………..504
1.2 Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà sản xuኸt tủ điện…………………………………………………………………504
1.3 Cኸu tạo củấ tủ phân phối…………………………………………………………………………………………………….505
1.4 Các chức năng bảo vệ…………………………………………………………………………………………………………..505
1.5 Tủ phân phối chính………………………………………………………………………………………………………………505
1.6 Thấnh cái, giá đỡ và đኸu nối trong tủ……………………………………………………………………………….506
1.7 Các nhãn hiệu trong tủ………………………………………………………………………………………………………..506
1.8 Yêu cầu bảo vệ và điều khiển cho thiết bị………………………………………………………………………..507
1.9 Tủ phân phối khu vực và tầng……………………………………………………………………………………………507
1.10 Tủ điện tại phòng …………………………………………………………………………………………………………………507
2. THIẾT BỊ ĐIỆN…………………………………………………………………………………………………………………………….507
2.1 Cầu dấo ngắt tự động chính phần hạ thế……………………………………………………………………………..507
2.2 Bộ chuyển nguồn tự động giữấ điện lưới và máy phát điện (ATS) …………………………………508
2.3 Thiết bị bảo vệ, điều khiển…………………………………………………………………………………………………….509
2.3.1 Cầu dấo đóng ngắt MCCB, CB………………………………………………………………………………………………509
Cầu dấo đóng ngắt MCB…………………………………………………………………………………………………………………509
2.3.2 Khởi động từ Contấctor ……………………………………………………………………………………………………….510
2.3.3 Nút nhኸn và đèn báo trên tủ ……………………………………………………………………………………………….511
2.3.4 Đèn báo hiệu ………………………………………………………………………………………………………………………….511
2.3.5 Thiết bị đo lường…………………………………………………………………………………………………………………..511
2.3.6 Ổ cắm điện ……………………………………………………………………………………………………………………………..512
2.3.7 MấǍኇt coƸng tấቿc ấƸm tươưng ………………………………………………………………………………………………………..512
CHƯƠNG 6: DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ-HẠ THẾ……………………………………………………512
1. TỔNG QUAN VỀ DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ………………………………………………………………………….512
2. ĐỊNH NGHĨA CÁC HỢP CHẤT …………………………………………………………………………………………………..513
3. Ý NGHĨA KÝ HIỆU TRÊN CÁP ĐIỆN…………………………………………………………………………………………515
4. KẾT CẤU MỘT SỐ LOẠI CÁP TRUNG THẾ………………………………………………………………………………519
5. CÁP VÀ HỆ THỐNG CÁP HẠ THẾ……………………………………………………………………………………………..524
6. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY VÀ CÁP ĐIỆN……………………………………………………………………………..529
7. CÁP CHỐNG CHÁY CXE/FR –LSHF – 0,6/1 KV…………………………………………………………………..536
7.1 Tiêu chuẩn áp dụng………………………………………………………………………………………………………………536
7.2 Nhận biết lõi…………………………………………………………………………………………………………………………..536
7.3 Cኸu trúc…………………………………………………………………………………………………………………………………..537
7.4 Đặc tính kỹ thuật…………………………………………………………………………………………………………………..537
8. KẾT CẤU CỦA MỘT SỐ LOẠI CÁP CHỐNG CHÁY HẠ THẾ………………………………………………..538
CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT, CHỐNG SÉT ……………………………………………………………… 544
PHẦN 1: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT…………………………………………………………………………………………………544
1. Tổng quấn…………………………………………………………………………………………………………………………………544
2. Chữ viết tắt……………………………………………………………………………………………………………………………….544
3. Các bộ phận cơ bản củấ hệ thống chống sét……………………………………………………………………….544
4. NguyeƸn tấቿc chung ………………………………………………………………………………………………………………….547

8

5. Giải pháp chống sét 6 điểm……………………………………………………………………………………………………547
5.1 Thu bắt sét tại điểm định trước …………………………………………………………………………………………548
1. Kim Franklin ……………………………………………………………………………………………………………………………548
2. Lồng Fấrấdấy …………………………………………………………………………………………………………………………..549
3. Kim phóng điện sớm ESE………………………………………………………………………………………………………550
4. Bảo vệ chống sét cảm ứng và lan truyền…………………………………………………………………………….553
PHẦN 2: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT ………………………………………………………………………………………………………554
1. Tổng quấn ………………………………………………………………………………………………………………………………..554
2. Trang bị các thiết bị bảo vệ……………………………………………………………………………………………………555
3. Trấng bị hệ thống nối đኸt………………………………………………………………………………………………………557
3.1 Định nghĩấ và ký hiệu sơ đồ nối đኸt………………………………………………………………………………….557
3.2.2 Mạng TN-C (C – Common, chung) –3 pha 4 dây…………………………………………………………..559
3.2.3. Mạng TN-C-S ……………………………………………………………………………………………………………………..560
3.3. Mạng TT…………………………………………………………………………………………………………………………………561
3.4. Mạng IT………………………………………………………………………………………………………………………………….562
4. Sử dụng mạng điện cách ly, mạng thኸp áp………………………………………………………………………….566
5. Lựấ chọn sơ đồ nối đኸt (TT / TN-C / TN-S hay IT ) ………………………………………………………….567
6. Quy trình ấn toàn trong sửấ chữấ………………………………………………………………………………………..572
PHẦN 4: CHẾ ĐỘ NỐI ĐẤT ĐIỂM TRUNG TÍNH VÀ VẤN ĐỀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN
TRUNG ÁP……………………………………………………………………………………………………………………………………….573
PHẦN 5: ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỐNG SÉT NỐI ĐẤT VÀO THIẾT KẾ…………………………………..582
1. Hệ thống nối đất…………………………………………………………………………………………………………….582
1.2. Tổng quan……………………………………………………………………………………………………………………582
1.2 Các điểm nối đất………………………………………………………………………………………………………….582
1.3. Dây nối đất ………………………………………………………………………………………………………………….582
Mối nối đẳng thế………………………………………………………………………………………………………………..583
1.3 Hệ thống bảo vệ chống sét………………………………………………………………………………………583
a. Hệ thống ………………………………………………………………………………………………………………………….583
c. Các thành phần vật liệu và thiết bị……………………………………………………………………………….584
5. Hệ thống chống sét ………………………………………………………………………………………………………………….585
CHƯƠNG 8: CÁC GHI CHÚ THÔNG SỐ ĐIỆN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ…………….. …585
1. COƹNG SUAቸT TAቶI CHO MAƵY BIEቸN AƵP………………………………………………………………………586
2. CÔNG SUẤT TẢI CHO TỦ MSB…………………………………………………………………………………………….. 587
3. CÔNG SUẤT TẢI CHO TỦ MSB VÀ TỦ TỤ BÙ…………………………………………………………589
4. CÔNG SUẤT TẢI CHO TỦ PHÂN PHỐI ………………………………………………………………………………. 591
5. CHỌN TIẾT DIỆN CÁP CHÍNH……………………………………………………………………………………………… 594
7. CÁP NHÁNH CỦA TỦ ĐIỆN…………………………………………………………………………………………………… 601
8. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH …………………………………………………………………………………………………….. 603
9. TÍNH TOÁN THANG, KHAY, MÁNG CÁP …………………………………………………………………………… 606
10. BẢNG THÔNG SỐ CÁP ĐIỆN………………………………………………………………………………608
CHƯƠNG 9: ĐỌC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN THIẾT BỊ ĐIỆN………… ……………610
1. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN LANDMARK TOWER 81………………………………611
2. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN VINHOME METROPOLIS 38 TẦNG-PHẦN TRUNG
THẾ………………………………………………………………………………………………………………………621

9

3. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN VINHOME METROPOLIS 38 TẦNG- PHẦN KHỐI
THÁP……………………………………………………………………………………………………………………626
4. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN KHỐI CĂN HỘ 15 TẦNG………………………………631
5. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN KHÁCH SẠN 5 SAO 15 TẦNG……………………….636
6. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN KHỐI 45 TẦNG……………………………………………651
7. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN KHỐI CĂN HỘ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 25
TẦNG……………………………………………………………………………………………………………………..660
8. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN KHÔNG GIAN SÁNG TẠO 11 TẦNG……………….677
9. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY 1…………………………………………………682
10. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY 2…………………………………………..690
11. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY 3………………………………………….702
12. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY 4………………………………………….707
13. ĐỌC ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN DỰ ÁN SÂN BAY……………………………………….718-722

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *